Utfärdade examina vid universitet och högskolor. Läsår 1936/37 - 2018/19
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

yrkesexamen

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 83 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Den stora ökningen av läkarexamina läsåren 1972/73 och 1973/74 beror på att dessa år utfärdades de första läkarexamina samtidigt som den tidigare motsvarigheten Med Lic fortfarande utfärdades.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Utfärdade examina vid universitet och högskolor:
antal
Referenstid
Utfärdade examina vid universitet och högskolor:
Respektive år
Datatyp
Utfärdade examina vid universitet och högskolor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utfärdade examina vid universitet och högskolor:
Nej
Säsongsrensad
Utfärdade examina vid universitet och högskolor:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004BJ