Statistikdatabasen
Fråga: Vilken var din sysselsättning under höstterminen 2010 (1 september 2010 – 20 januari 2011)? Svar fördelat efter typ av utbildning, svarsalternativ, variabel och kön. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

studietyp

Totalt 4 Valda

Sök

svarsalternativ Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

variabel Markera minst ett värde

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2014-12-16. Studenter som gjort tidiga avbrott från kurser har i de flesta fall felaktigt inkluderats i all högskolestatistik mellan 2007-2012 och därmed utgjort en övertäckning. Korrigeringen innebar att de studenter som gjort tidiga avbrott i studierna har tagits bort ur statistiken. Detta påverkade andelsskattningar med 0-2 procentenheter. Mer generell information om övertäckningen i högskolestatistiken finns i rapporten:
http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0205/2012L13B/Rapport_om_overtackning_i_statistiken.pdf
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-16
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Enhet
Antal distansregistreringar:
antal
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
antal
Andel distansregistreringar, procent:
procent
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
procent
Antal campusregistreringar:
antal
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
antal
Andel campusregistreringar, procent:
procent
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
procent
Referenstid
Antal distansregistreringar:
År
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
År
Andel distansregistreringar, procent:
År
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
År
Antal campusregistreringar:
År
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
År
Andel campusregistreringar, procent:
År
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
År
Datatyp
Antal distansregistreringar:
Stock
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Stock
Andel distansregistreringar, procent:
Stock
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Stock
Antal campusregistreringar:
Stock
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Stock
Andel campusregistreringar, procent:
Stock
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal distansregistreringar:
Nej
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel distansregistreringar, procent:
Nej
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal campusregistreringar:
Nej
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel campusregistreringar, procent:
Nej
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Säsongsrensad
Antal distansregistreringar:
Nej
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel distansregistreringar, procent:
Nej
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal campusregistreringar:
Nej
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel campusregistreringar, procent:
Nej
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000023N