Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare efter hur svenska språket används på lektioner och i praktiken, kön och studieväg. År 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

svarsalternativ Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

studieväg

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken bygger på en enkätundersökning som SCB gjorde under vintern 2008/09. I undersökningen ingick ett urval av 80 sfi anordnare och 6 000 deltagare.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-04-29
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Användning på lektioner:
antal
Användning i praktiken:
antal
Referenstid
Användning på lektioner:
År
Användning i praktiken:
År
Datatyp
Användning på lektioner:
Flöde
Användning i praktiken:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Användning på lektioner:
Nej
Användning i praktiken:
Nej
Säsongsrensad
Användning på lektioner:
Nej
Användning i praktiken:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001XK