Statistikdatabasen
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare som skulle lära sig svenska snabbare med en bonus på 12 000 kronor efter kön och studieväg. År 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

bonussystem i sfi

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

studieväg

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken bygger på en enkätundersökning som SCB gjorde under vintern 2008/09. I undersökningen ingick ett urval av 80 sfi anordnare och 6 000 deltagare.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-04-29
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
antal
Referenstid
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
År
Datatyp
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Nej
Säsongsrensad
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001Y5