Deltagande i eftergymnasiala studier bland nybörjare i gymnasieskolan år 2000 efter typ av studiedeltagande, fullföljt/ej fullföljt gymnasiestudierna, kön och utländsk/svensk bakgrund. År 2001 - 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av studiedeltagande Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

fullföljt/ej fullföljt gymnasiestudierna Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-12-07
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Fördelning, procent:
procent
Antal:
antal
Datatyp
Fördelning, procent:
Flöde
Antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Fördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Fördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001X9