Etablering (arbete, studier mm) bland nybörjare i gymnasieskolan år 2000 efter huvudsaklig verksamhet, fullföljt/ej fullföljt gymnasiestudierna, kön och utländsk/svensk bakgrund. År 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

huvudsaklig verksamhet Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

fullföljt/ej fullföljt gymnasiestudierna Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-12-07
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Fördelning, procent:
procent
Antal:
antal
Datatyp
Fördelning, procent:
Flöde
Antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Fördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Fördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001XD