Personer som avslutade långa kurser i folkhögskolan läsåret 2002/03 efter huvudsaklig sysselsättning 3-9 april 2006, kön och kurstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

huvudsaklig sysselsättning Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kurstyp

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Procent
Statistiken bygger på ett slumpmässigt urval. De redovisade skattningarna har en urvalsosäkerhet. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen plus/minus felmarginalen innehåller med 95 procents sannolikhet det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Felmarginalen tar inte hänsyn till andra fel, t.ex. minnesfel, som kan förekomma i undersökningen. Felmarginalen anges endast för procentskattningarna.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-12-07
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
Antal:
antal
Referenstid
Procent:
År
Felmarginal ±, procent:
År
Antal:
År
Datatyp
Procent:
Flöde
Felmarginal ±, procent:
Flöde
Antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001VL