Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004, men som tidigare har arbetat som lärare. Senaste anställningsform inom skolväsendet efter kön, ålder, skolform och anställninsgsform. År 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 3 Valda

Sök

skolform

Totalt 4 Valda

Sök

anställningsform

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-05-31
Kontakt
Rebekka Holm, SCB
+46 010-479 61 49
rebekka.holm@scb.se

Viktor Morell, SCB
+46 010-479 67 27
viktor.morell@scb.se

Enhet
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
antal
Datatyp
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
Nej
Säsongsrensad
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001NB