Statistikdatabasen
Huvudsaklig verksamhet under vecka 15 år 2003 bland nybörjare i komvux efter ålder och kön. År 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

huvudsaklig verksamhet Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

ålder

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nybörjare i komvux var en urvalsenkät. Populationen omfattade dem i åldrarna 18-60 år som var registrerade på gymnasiekurser i komvux både höstterminen 2000 och vårterminen 2001 och som dessutom inte hade varit registrerade i komvux de föregående fem åren. Här redovisas endast personer med godkänt betyg i minst en kurs eftersom en mycket hög andel av dem utan godkänt betyg ansåg att de aldrig hade studerat i komvux.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-12-16
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, procent:
procent
Svarsfördelning, antal:
procent
Referenstid
Svarsfördelning, procent:
År
Felmarginal, procent:
År
Svarsfördelning, antal:
År
Datatyp
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal, procent:
Stock
Svarsfördelning, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
Säsongsrensad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001MM