Arbetsuppgifternas omfattning med avseende på olika kompetenser för forskarexaminerade 1994/95-1995/96 och 1999/00-2000/01 efter examensår, kön, ämnesområde och grad av omfattning. År 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

examensår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ämnesområde

Totalt 12 Valda

Sök

grad av omfattning Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

De celler som innehåller mindre än tre personer punktas automatiskt ut på grund av röjanderisk. Detta medför att totalerna inom respektive ämnesområde blir underskattade, framförallt inom de små ämnesområdena. De korrekt skattade totalerna finns att tillgå i rapporten UF 18 SM 0301.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2004-01-22
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Specialistkunskaper inom avhandlingens område:
antal
Kunskaper inom ämnes-/vetenskapsområdet:
antal
Kunskaper om aktuella forskningsresultat:
antal
Kritiskt vetenskapligt tänkande:
antal
Skriftliga presentationer:
antal
Kommunicera på engelska/annat främmande språk:
antal
Ledarskap/projektering:
antal
Referenstid
Specialistkunskaper inom avhandlingens område:
År
Kunskaper inom ämnes-/vetenskapsområdet:
År
Kunskaper om aktuella forskningsresultat:
År
Kritiskt vetenskapligt tänkande:
År
Skriftliga presentationer:
År
Kommunicera på engelska/annat främmande språk:
År
Ledarskap/projektering:
År
Datatyp
Specialistkunskaper inom avhandlingens område:
Stock
Kunskaper inom ämnes-/vetenskapsområdet:
Stock
Kunskaper om aktuella forskningsresultat:
Stock
Kritiskt vetenskapligt tänkande:
Stock
Skriftliga presentationer:
Stock
Kommunicera på engelska/annat främmande språk:
Stock
Ledarskap/projektering:
Stock
Kalenderkorrigerad
Specialistkunskaper inom avhandlingens område:
Nej
Kunskaper inom ämnes-/vetenskapsområdet:
Nej
Kunskaper om aktuella forskningsresultat:
Nej
Kritiskt vetenskapligt tänkande:
Nej
Skriftliga presentationer:
Nej
Kommunicera på engelska/annat främmande språk:
Nej
Ledarskap/projektering:
Nej
Säsongsrensad
Specialistkunskaper inom avhandlingens område:
Nej
Kunskaper inom ämnes-/vetenskapsområdet:
Nej
Kunskaper om aktuella forskningsresultat:
Nej
Kritiskt vetenskapligt tänkande:
Nej
Skriftliga presentationer:
Nej
Kommunicera på engelska/annat främmande språk:
Nej
Ledarskap/projektering:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001KF