Arbetets överensstämmelse med ämnesområdet inom forskarutbildningen för forskarexaminerade 1994/95-1995/96 och 1999/00-2000/01 efter kön, ämnesområde och grad av överensstämmelse. År 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ämnesområde

Totalt 12 Valda

Sök

grad av överensstämmelse Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

De celler som innehåller mindre än tre personer punktas automatiskt ut på grund av röjanderisk. Detta medför att totalerna inom respektive ämnesområde blir underskattade, framförallt inom de små ämnesområdena. De korrekt skattade totalerna finns att tillgå i rapporten UF 18 SM 0301.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-12-12
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Examinerade 1994/95-1995/96:
antal
Examinerade 1999/00-2000/01:
antal
Referenstid
Examinerade 1994/95-1995/96:
År
Examinerade 1999/00-2000/01:
År
Datatyp
Examinerade 1994/95-1995/96:
Stock
Examinerade 1999/00-2000/01:
Stock
Kalenderkorrigerad
Examinerade 1994/95-1995/96:
Nej
Examinerade 1999/00-2000/01:
Nej
Säsongsrensad
Examinerade 1994/95-1995/96:
Nej
Examinerade 1999/00-2000/01:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001KC