Utbildning bekostad av arbetsgivaren (sysselsatta 20-64 år) efter deltagande, kön och arbetsmarknadssektor. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

deltagande Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

arbetsmarknadssektor

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Svarsfördelning, procent
Vuxnas lärande bygger på en urvalsundersökning i ett slumpmässigt urval ur befolkningen. De redovisade skattningarna har en urvalsosäkerhet. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen plus/minus felmarginalen innehåller med 95 procents sannolikhet det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Konfidensintervallet tar inte hänsyn till andra fel, t.ex. minnesfel, som kan förekomma i undersökningen. Felmarginalen anges endast för procentskattningarna.
Felmarginal, procent
Värdet anger ett 95 %-konfidensintervall omkring skattningen.
Svarsfördelning, tusental
Vuxnas lärande bygger på en urvalsundersökning i ett slumpmässigt urval ur befolkningen. De redovisade skattningarna har en urvalsosäkerhet. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen plus/minus felmarginalen innehåller med 95 procents sannolikhet det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Konfidensintervallet tar inte hänsyn till andra fel, t.ex. minnesfel, som kan förekomma i undersökningen. Felmarginalen anges endast för procentskattningarna.
tabellinnehåll: Svarsfördelning, procent , år: 2002
År avser en period som omfattar de senaste 12 månaderna räknat från den tidpunkt då undersökningspersonen svarade. Eftersom mätning gjordes under september till november 2002 så är referensperioden olika för olika individer.
tabellinnehåll: Svarsfördelning, tusental , år: 2002
År avser en period som omfattar de senaste 12 månaderna räknat från den tidpunkt då undersökningspersonen svarade. Eftersom mätning gjordes under september till november 2002 så är referensperioden olika för olika individer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-10-11
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, procent:
procent
Svarsfördelning, tusental:
tusental
Referenstid
Svarsfördelning, procent:
År
Felmarginal, procent:
År
Svarsfördelning, tusental:
År
Datatyp
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal, procent:
Stock
Svarsfördelning, tusental:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, tusental:
Nej
Säsongsrensad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, tusental:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001JQ