Statistikdatabasen
Elever intresserade av att börja läsa på universitet eller högskola inom tre år från avslutad gymnasieutbildning efter kön, gymnasieprogram och studieintresse. Vartannat läsår 2003/2004 - 2011/2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

gymnasieprogram

Totalt 4 Valda

Sök

studieintresse

Totalt 3 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-04-16
Kontakt
Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Elever:
antal
Referenstid
Elever:
Läsår
Datatyp
Elever:
Stock
Kalenderkorrigerad
Elever:
Nej
Säsongsrensad
Elever:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0513C1