Statistikdatabasen
Elever intresserade av att börja läsa på universitet eller högskola inom tre år från avslutad gymnasieutbildning. Intresse för att genomföra en del av studierna utomlands efter kön, gymnasieprogram och utlandsstudier. Vartannat läsår 2003/2004 - 2011/2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

gymnasieprogram

Totalt 4 Valda

Sök

utlandsstudier

Totalt 4 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-04-16
Kontakt
Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
Elever:
antal
Referenstid
Elever:
Läsår
Datatyp
Elever:
Stock
Kalenderkorrigerad
Elever:
Nej
Säsongsrensad
Elever:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0513D1