Statistikdatabasen
Elever intresserade av att börja läsa på universitet eller högskola inom tre år från avslutad gymnasieutbildning. Intresse för att genomföra en del av studierna utomlands efter kön, gymnasieprogram och utlandsstudier. Vartannat läsår 2003/2004 - 2015/2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön

Totalt 2 Valda

Sök

gymnasieprogram

Totalt 4 Valda

Sök

utlandsstudier

Totalt 4 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Felmarginal för skattat antal elever avser 95%-iga konfidensintervall
tabellinnehåll
T.o.m. läsåret 2011/2012
Fr.o.m. läsåret 2013/14 omfattas gymnasieeleverna i årskurs 3 av Gy11.
Fr.o.m. läsåret 2013/2014
Fr.o.m. läsåret 2013/14 omfattas gymnasieeleverna i årskurs 3 av Gy11.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-03-08
Kontakt
Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
T.o.m. läsåret 2011/2012:
antal
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
antal
Felmarginal ± för antal elever Data fr.o.m. läsåret 2013/2014:
antal
Referenstid
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Läsår
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Läsår
Felmarginal ± för antal elever Data fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Läsår
Datatyp
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Stock
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Stock
Felmarginal ± för antal elever Data fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Stock
Kalenderkorrigerad
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Nej
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Nej
Felmarginal ± för antal elever Data fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Nej
Säsongsrensad
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Nej
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Nej
Felmarginal ± för antal elever Data fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0513AG