Statistikdatabasen
Elever intresserade av att börja läsa på universitet eller högskola inom tre år från avslutad gymnasieutbildning. Ämnesområde för högskolestudierna efter kön, gymnasieprogram och ämne. Vartannat läsår 2003/2004 - 2013/2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 2 Valda

Sök

gymnasieprogram

Totalt 4 Valda

Sök

ämne

Totalt 15 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fr.o.m. läsåret 2013/14 omfattas gymnasieeleverna i årskurs 3 av Gy11.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-03-10
Kontakt
Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Enhet
T.o.m. läsåret 2011/2012:
antal
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
antal
Referenstid
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Läsår
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Läsår
Datatyp
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Stock
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Stock
Kalenderkorrigerad
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Nej
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Nej
Säsongsrensad
T.o.m. läsåret 2011/2012:
Nej
Fr.o.m. läsåret 2013/2014:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0513AE