Statistikdatabasen
Elever intresserade av att börja läsa på universitet eller högskola inom tre år från avslutad gymnasieutbildning. Ämnesområde för högskolestudierna efter kön, gymnasieprogram och ämne. Vartannat läsår 2015/2016 - 2017/2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 2 Valda

Sök

gymnasieprogram

Totalt 4 Valda

Sök

ämne Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Felmarginal för skattat antal elever avser 95%-iga konfidensintervall
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-03-08
Kontakt
Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Enhet
Antal elever Fr.o.m. läsåret 2015/2016:
antal
Felmarginal ± för antal elever:
antal
Referenstid
Antal elever Fr.o.m. läsåret 2015/2016:
Läsår
Felmarginal ± för antal elever:
Läsår
Datatyp
Antal elever Fr.o.m. läsåret 2015/2016:
Stock
Felmarginal ± för antal elever:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever Fr.o.m. läsåret 2015/2016:
Nej
Felmarginal ± för antal elever:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever Fr.o.m. läsåret 2015/2016:
Nej
Felmarginal ± för antal elever:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000QY