Utvandrare 16-74 år efter kön, ålder, nationell bakgrund, tid i Sverige, utbildningsnivå och utbildningsinriktning SUN 2000. Utvandringsår 1990 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

nationell bakgrund

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsmönster

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsinriktning SUN 2000

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-04-23
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Enhet
Invandrare:
antal
Referenstid
Invandrare:
Kalenderår
Datatyp
Invandrare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Invandrare:
Nej
Säsongsrensad
Invandrare:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0506UE