Invandrare 16-74 år efter kön, nationell bakgrund, utbildningsnivå, utbildningsinriktning och utflyttningsland. Invandringsår 1987 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

nationell bakgrund

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsinriktning SUN 2000

Totalt 5 Valda

Sök

utflyttningsland

Totalt 102 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Invandrare från länder med liten invandring till Sverige har summerats per världsdel
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Invandrare:
antal
Kontakt
Tomas Westling, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 61 78
Fax: +46
e-post: tomas.westling@scb.se
Senast uppdaterad
Invandrare:
2017-04-20
Referenstid
Invandrare:
Kalenderår
Datatyp
Invandrare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Invandrare:
Nej
Säsongsrensad
Invandrare:
Nej
Skapad datum
2018-03-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
UF0506LI