Befolkning 16-95+ år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

utbildningsnivå

Totalt 8 Valda

Sök

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-04-23
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Michael Karlsson, SCB
+46 010-479 64 81
michael.karlsson@scb.se

Enhet
Befolkning 16-95+ år:
antal
Referenstid
Befolkning 16-95+ år:
31 december respektive år
Datatyp
Befolkning 16-95+ år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkning 16-95+ år:
Nej
Säsongsrensad
Befolkning 16-95+ år:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000I2