Arbetsgivarnas bedömning av hur antalet anställda kommer att förändras efter antal år framåt och utbildning. År 2005 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

antal år framåt Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

utbildning Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Industriteknisk utbildning (gymnasienivå) : Industriutbildning fram till och med 2014.
Vård- och omsorgsutbildning (gymnasienivå) : Omvårdnadsutbildning fram till och med 2014.
Barn- och fritidsutbildning (gymnasienivå) : Utökad urvalsram från och med 2015.
Elteknisk utbildning (gymnasienivå) : Elektrikerutbildning fram till och med 2014.
Utbildning i automation (gymnasienivå) : Styr- och reglerteknisk utbildning fram till och med 2014.
Dator- och kommunikationsteknik (gymnasienivå) : Tele- och elektronikutbildning fram till och med 2014.
Drift-, underhåll-, VVS- och kylteknikutb. (gymnasienivå) : Utgick 2015.
Restaurangutbildning (gymnasienivå) : Hotell- och restaurangutbildning fram till och med 2014.
VVS-utbildning (gymnasienivå) : Ny från och med 2015.
Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik (gymnasienivå) : Ny från och med 2015.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-12-11
Kontakt
Gulzat Elvung, SCB
+46 010-479 40 00
gulzat.elvung@scb.se

Enhet
Andel arbetsgivare som svarar öka:
procent
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
procent
Andel arbetsgivare som svarar minska:
procent
Felmarginal för öka:
procent
Felmarginal för oförändrat:
procent
Felmarginal för minska:
procent
Referenstid
Andel arbetsgivare som svarar öka:
31 augusti resp. år
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
31 augusti resp. år
Andel arbetsgivare som svarar minska:
31 augusti resp. år
Felmarginal för öka:
31 augusti resp. år
Felmarginal för oförändrat:
31 augusti resp. år
Felmarginal för minska:
31 augusti resp. år
Datatyp
Andel arbetsgivare som svarar öka:
Stock
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
Stock
Andel arbetsgivare som svarar minska:
Stock
Felmarginal för öka:
Stock
Felmarginal för oförändrat:
Stock
Felmarginal för minska:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel arbetsgivare som svarar öka:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar minska:
Nej
Felmarginal för öka:
Nej
Felmarginal för oförändrat:
Nej
Felmarginal för minska:
Nej
Säsongsrensad
Andel arbetsgivare som svarar öka:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar minska:
Nej
Felmarginal för öka:
Nej
Felmarginal för oförändrat:
Nej
Felmarginal för minska:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000ET