Statistikdatabasen
Antal företag med olika typer av innovationsaktivitet efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2008-2010 - 2014-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
Korrigering 2016-02-18. Antalet företag med egen forskning och utveckling har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
tabellinnehåll
Antal företag med inköp av maskiner, utrusning och programvara
Från 2012 har företagens innovationsaktiviteter gällande förvärv av maskiner, utrustning och programvara utökats till att även omfatta byggnader.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-14
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag med innovationsverksamhet:
antal
Antal produkt- och processinnovativa företag:
antal
Antal företag med egen forskning och utveckling:
antal
Antal företag med utlagd forskning och utveckling:
antal
Antal företag med inköp av maskiner, utrusning och programvara:
antal
Antal företag med inköp av annan extern kunskap:
antal
Antal företag med utbildning för innovationsverksamhet:
antal
Antal företag med marknadsintroduktion av innovationer:
antal
Antal företag med övrig verksamhet för att implementera nya produkter/processer:
antal
Antal företag med innovationsverksamhet inom design:
antal
Referenstid
Antal företag med innovationsverksamhet:
2006-2008
Antal produkt- och processinnovativa företag:
2006-2008
Antal företag med egen forskning och utveckling:
2006-2008
Antal företag med utlagd forskning och utveckling:
2006-2008
Antal företag med inköp av maskiner, utrusning och programvara:
2006-2008
Antal företag med inköp av annan extern kunskap:
2006-2008
Antal företag med utbildning för innovationsverksamhet:
2006-2008
Antal företag med marknadsintroduktion av innovationer:
2006-2008
Antal företag med övrig verksamhet för att implementera nya produkter/processer:
2006-2008
Antal företag med innovationsverksamhet inom design:
2006-2008
Datatyp
Antal företag med innovationsverksamhet:
Flöde
Antal produkt- och processinnovativa företag:
Flöde
Antal företag med egen forskning och utveckling:
Flöde
Antal företag med utlagd forskning och utveckling:
Flöde
Antal företag med inköp av maskiner, utrusning och programvara:
Flöde
Antal företag med inköp av annan extern kunskap:
Flöde
Antal företag med utbildning för innovationsverksamhet:
Flöde
Antal företag med marknadsintroduktion av innovationer:
Flöde
Antal företag med övrig verksamhet för att implementera nya produkter/processer:
Flöde
Antal företag med innovationsverksamhet inom design:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag med innovationsverksamhet:
Nej
Antal produkt- och processinnovativa företag:
Nej
Antal företag med egen forskning och utveckling:
Nej
Antal företag med utlagd forskning och utveckling:
Nej
Antal företag med inköp av maskiner, utrusning och programvara:
Nej
Antal företag med inköp av annan extern kunskap:
Nej
Antal företag med utbildning för innovationsverksamhet:
Nej
Antal företag med marknadsintroduktion av innovationer:
Nej
Antal företag med övrig verksamhet för att implementera nya produkter/processer:
Nej
Antal företag med innovationsverksamhet inom design:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag med innovationsverksamhet:
Nej
Antal produkt- och processinnovativa företag:
Nej
Antal företag med egen forskning och utveckling:
Nej
Antal företag med utlagd forskning och utveckling:
Nej
Antal företag med inköp av maskiner, utrusning och programvara:
Nej
Antal företag med inköp av annan extern kunskap:
Nej
Antal företag med utbildning för innovationsverksamhet:
Nej
Antal företag med marknadsintroduktion av innovationer:
Nej
Antal företag med övrig verksamhet för att implementera nya produkter/processer:
Nej
Antal företag med innovationsverksamhet inom design:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315BD