Statistikdatabasen
FoU inom företag. Kostnader för extern FoU efter mottagande enheter. Vartannat år 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

mottagande enheter

Totalt 7 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter om utlagd FoU korrigerades 2011-11-24
vartannat år
SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-12-06
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Kostnader för extern FoU inom företag, mkr:
mkr
Datatyp
Kostnader för extern FoU inom företag, mkr:
Flöde
Pristyp
Kostnader för extern FoU inom företag, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kostnader för extern FoU inom företag, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Kostnader för extern FoU inom företag, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002MW