Företagens personalresurser för FoU efter näringsgren SNI 2007, yrke och kön. Vartannat år 2007 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 33 Valda

Sök

yrke

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-05-11. Data för 2009 och 2011 har korrigerats.
Korrigering 2012-12-06. Data för 2007 har korrigerats.
Korrigering 2017-03-24. Data för 2015 har korrigerats.
Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal. Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-21
Kontakt
Petter Ehn Wingårdh, SCB
+46 010-479 47 53
petter.ehnwingardh@scb.se

Andres Quinones, SCB
+46 010-479 68 65
andres.quinones@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
FoU-årsverken, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
antal
FoU-personal, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
antal
Datatyp
FoU-årsverken, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Flöde
FoU-personal, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Säsongsrensad
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Skapad datum
2020-08-12
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002NR