Företagens utgifter för egen FoU efter näringsgren SNI 2007 och typ av utgift. Mnkr, vartannat år 2007 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 33 Valda

Sök

typ av utgift

Totalt 9 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-05-11. Data för 2009 och 2011 har korrigerats.
Korrigering 2012-12-06. Data för 2007 har korrigerats.
Korrigering 2017-03-24. Data för 2015 har korrigerats.
Från och med undersökningen 2013 ingår mjukvara/programvara som en kategori under investeringar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-21
Kontakt
Petter Ehn Wingårdh, SCB
+46 010-479 47 53
petter.ehnwingardh@scb.se

Andres Quinones, SCB
+46 010-479 68 65
andres.quinones@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Egen FoU, mnkr:
mnkr
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
mnkr
Datatyp
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Flöde
Pristyp
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-12
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002O1