Företagens FoU-utgifter och personal (inkl. forskarexaminerade) i FoU-verksamhet efter näringsgren SNI 2007. Vartannat år 2007 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 33 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-05-11. Data för 2009 och 2011 har korrigerats.
Korrigering 2012-12-06. Data för 2007 har korrigerats.
Korrigering 2017-03-24. Data för 2015 har korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-21
Kontakt
Petter Ehn Wingårdh, SCB
+46 010-479 47 53
petter.ehnwingardh@scb.se

Andres Quinones, SCB
+46 010-479 68 65
andres.quinones@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Egen FoU, mnkr:
mnkr
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
tusentals kronor
Utlagd FoU, mnkr:
mnkr
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
mnkr
FoU-årsverken, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
antal
FoU-personal, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
antal
Forskarexaminerade, antal:
antal
Felmarginal (±) för forskarexaminerade, antal:
tusentals kronor
Datatyp
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Flöde
Utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
FoU-årsverken, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Flöde
FoU-personal, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Flöde
Forskarexaminerade, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för forskarexaminerade, antal:
Flöde
Pristyp
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för forskarexaminerade, antal:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
Utlagd FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Forskarexaminerade, antal:
Nej
Felmarginal (±) för forskarexaminerade, antal:
Nej
Säsongsrensad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
Utlagd FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Forskarexaminerade, antal:
Nej
Felmarginal (±) för forskarexaminerade, antal:
Nej
Skapad datum
2020-08-12
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002NH