Företagens utgifter och personal efter näringsgren SNI 2007 storleksklass. Vartannat år 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Företag som är industriforskningsinstitut ingår i undersökningen oavsett antal anställda. Industriforskningsinstitut med färre än 10 anställda inkluderas i storleksklasserna 10-49 anställda och totalt, 10 anställda eller fler.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-07-15
Kontakt
Petter Ehn Wingårdh, SCB
+46 010-479 47 53
petter.ehnwingardh@scb.se

Andres Quinones, SCB
+46 010-479 68 65
andres.quinones@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Egen FoU, mnkr:
mnkr
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
mnkr
FoU-årsverken, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
antal
FoU-personal, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
antal
Utlagd FoU, mnkr:
mnkr
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
mnkr
Datatyp
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Flöde
FoU-årsverken, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Flöde
FoU-personal, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Flöde
Utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Pristyp
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Utlagd FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Utlagd FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-12
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003NK