Statistikdatabasen
Antal studenter i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder. Uppdateras ej. Läsår 1993/94 - 2008/09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

universitet/högskola Markera minst ett värde

område/ämne Markera minst ett värde

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

läsår Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Om du tar ut statistik för mer än ett lärosäte eller mer än ett område/ämne eller mer än en kursnivå kan en student komma att räknas flera gånger under läsåret. Detta innebär att du inte får antal individer om du summerar.
Från den 1 juli 2007 delas högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Det som tidigare kallades grundläggande högskoleutbildning motsvaras nu av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.
All grundläggande högskoleutbildning består av kurser som är ämnesklassificerade. Statistiken redovisas per läsår (1 juli - 30 juni) och bygger på kursernas ämne.
Uppgifterna i tabellen går ej att ta fram för läsåren före 1993/94.
universitet/högskola
Den högskola som ger studenten undervisning.
område/ämne
Ämnen delas in i områden. (Områdena Undervisning och Lant- och skogsbruk saknar ämnen.)
ålder
Beräknas per den 31 dec under läsåret.
läsår
2006/07
Korrigering 2013-10-31. Data för läsåren 2006/2007 – 2008/2009 har korrigerats. Studenter som gjort tidiga avbrott i studierna har tagits bort ur statistiken.
2007/08
Korrigering 2013-10-31. Data för läsåren 2006/2007 – 2008/2009 har korrigerats. Studenter som gjort tidiga avbrott i studierna har tagits bort ur statistiken.
2008/09
Korrigering 2013-10-31. Data för läsåren 2006/2007 – 2008/2009 har korrigerats. Studenter som gjort tidiga avbrott i studierna har tagits bort ur statistiken.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2013-10-31
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Antal studenter:
antal
Referenstid
Antal studenter:
Läsår
Datatyp
Antal studenter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal studenter:
Nej
Säsongsrensad
Antal studenter:
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Universitetskanslersämbetet
Matris
UF0205B0