Statistikdatabasen
Antal generella examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter universitet/högskola, examen, huvudämne/inriktning, kön och ålder. Uppdateras ej. Läsår 1978/79 - 2008/09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

universitet/högskola

Totalt 126 Valda

Sök

examen

Totalt 6 Valda

Sök

huvudämne/inriktning

Totalt 459 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

läsår Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell redovisas endast de sex generella examina, dvs. högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, magisterexamen (2007), magisterexamen med ämnesbredd och masterexamen. Magisterexamen (2007) och masterexamen inrättades läsåret 2007/08.
En student kan ta ut flera examina under ett och samma läsår, t.ex. både kandidat- och magisterexamen. Antalet examinerade personer är således lägre än antalet examina under ett läsår.
universitet/högskola
Det universitet/den högskola som utfärdat examensbeviset.
examen
Examen utfärdas på begäran av student. En student som uppfyller kraven för examen men som inte begär att få examensbevis efter avslutad utbildning räknas inte som examinerad.
huvudämne/inriktning
Högskole-, kandidat- och magisterexamen har huvudämne. Magisterexamen med ämnesbredd har inriktning.
ålder
Beräknas per den 31 dec under läsåret.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2009-12-18
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Antal generella examina:
antal
Referenstid
Antal generella examina:
Läsår
Datatyp
Antal generella examina:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal generella examina:
Nej
Säsongsrensad
Antal generella examina:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Universitetskanslersämbetet
Matris
UF0205E2