Statistikdatabasen
Antal studenter som tar sin första examen i högskolan efter kön och ålder. Uppdateras ej. Läsår 1977/78 - 2008/09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

läsår Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med första examen menas en persons först avlagda examen i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det som tidigare kallades grundläggande högskoleutbildning motsvaras nu av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Om en person har avlagt mer än en examen väljs den examen som har tidigast datum.
ålder
Beräknas per den 31 dec under läsåret.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2009-12-18
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Antal studenter som tar sin första examen:
antal
Referenstid
Antal studenter som tar sin första examen:
Läsår
Datatyp
Antal studenter som tar sin första examen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal studenter som tar sin första examen:
Nej
Säsongsrensad
Antal studenter som tar sin första examen:
Nej
Skapad datum
2020-10-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Universitetskanslersämbetet
Matris
UF0205E5