Anställda som arbetar med barn efter region, utförare, verksamhetsform och kön. År 1994 - 1998
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 1 Valda

Sök

utförare

Totalt 2 Valda

Sök

verksamhetsform

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

För år 1997 har Järfälla kommun inte kunnat ange antal anställda varken i daghem, fritidshem eller deltidsgrupp med kommunal utförare. Imputeringar av föregående års uppgifter har gjorts.
År 1994 har Stockholms kommun inte kunnat fördela personal i fritidshem med enskild utförare. Göteborgs kommun har redovisat all personal som är anställd som fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare i daghem. En del av denna personal skulle ha redovisats i fritidshem och deltidsgrupper. Mariestads kommun har inte lämnat personaluppgifter för barnomsorg med kommunal utförare. För år 1995 har inte Kristianstads och Nordmalings kommuner kunnat ange antal anställda föreståndare eller motsvarande. Mölndals kommun har inte kunnat ange antal anställda som inte är verksamhetsbundna och Ragunda och Umeå kommuner har inte kunnat ange antal anställda i fritidshem. För år 1996 har Göteborgs kommun inte kunnat fördela antalet män (319st) i kommunal barnomsorg efter verksamhetsform. En uppskattning har gjorts utifrån den fördelning som rådde år 1995.
verksamhetsform
Fr o m 1998 redovisas inga uppgifter för deltidsgrupper.
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1998-01-01. Göteborgs och Bohus län (kod 14), Älvsborgs län (kod 15) och Skaraborgs län (kod 16), utom Habo och Mullsjö, bildar Västra Götalands län (kod 14). Habo och Mullsjö överflyttas till Jönköpings län (kod 06). Kommunerna i f.d. Göteborgs och Bohus län bibehåller sina koder medan övriga berörda kommuner får nya kommunkoder.
år
1994
För år 1994 har upprättningar gjorts för kommunerna Jönköping, Lysekil, Sunne och Nora med avseende på antalet anställda män i olika verksamhetsformer. Upprättningar har gjorts på ensiffernivå. Vissa uppgifter stämmer därför inte med dem som presenteras i Socialstyrelsens publikation Statistik Socialtjänst, Barnomsorg 1994.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Anställda som arbetar med barn:
antal
Kontakt
Camilla Haglund, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 62 57
Fax: +46
e-post: Haglund.Camilla@scb.se
Senast uppdaterad
Anställda som arbetar med barn:
2000-05-16
Referenstid
Anställda som arbetar med barn:
31 december t o m 1997, 15 oktober fr o m 1998
Datatyp
Anställda som arbetar med barn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda som arbetar med barn:
Nej
Säsongsrensad
Anställda som arbetar med barn:
Nej
Skapad datum
2017-11-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens skolverk
Matris
UF0117B6