Nyregistrering av bilar, Månad 2013M12 - 2018M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

månad Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Under juni månad 2018 nyregistrerades 67 553 personbilar, en ökning med 69,4 procent jämfört med juni månad föregående år. Den stora ökningen beror huvudsakligen på det nya Bonus malus-systemet som innebär förändrande fordonsskatteregler från 1 juli 2018.

Under juli månad 2018 nyregistrerades 13 798 personbilar, en minskning med 47,3 procent jämfört med juli månad föregående år. Den stora minskningen är en konsekvens av ett rekordhögt antal nyregistreringar i juni som i sin tur huvudsakligen beror på det nya Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 juli 2018.

Statistiknyheter, Fordonsstatistik.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Kontakt
Per Arvidsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 62 86
Fax: +46
e-post: per.arvidsson@scb.se
Tina Svahn, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 66 26
Fax: +46
e-post: tina.svahn@scb.se
Senast uppdaterad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
2018-10-02
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
2018-10-02
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Flöde
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2018-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001AD