Nyregistrering av bilar, Månad 2013M12 - 2018M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

månad Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Korrigerad 2016-06-01.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M01
Nya bilar ökade med 5,1 procent Under januari 2016 nyregistrerades 22 383 personbilar, en ökning med 5,1 procent jämfört med januari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Dieselbilar uppgick till 56,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med januari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 6,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,3 procent under januari 2015. Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent. Av de nyregistrerade bilarna var 21 872 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 511 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 184 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 199 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar ökade under januari med 13,5 procent. Snöskotrar minskade med 19,6 procent och terränghjulingar minskade med 2,8 procent under januari 2016 jämfört med samma månad föregående år. Däremot ökade MC, Traktorer och mopeder klass 1.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M02
Nya bilar ökade med 12,7 procent Under februari 2016 nyregistrerades 28 006 personbilar, en ökning med 12,7 procent jämfört med februari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Dieselbilar uppgick till 55,2 procent av nyregistreringarna, en minskning med 4,5 procentenheter jämfört med februari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,1 procent under februari 2015. Knappt 64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent. Av de nyregistrerade bilarna var 27 282 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 724 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 20 307 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 699 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar ökade under februari med 29,2 procent. Snöskotrar minskade med 18,2 procent och terränghjulingar minskade med 5,3 procent under februari 2016 jämfört med samma månad föregående år. Däremot ökade MC, traktorer och mopeder klass 1.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M03
Nya bilar ökade med 7,6 procent
Under mars 2016 nyregistrerades 36 057 personbilar, en ökning med
7,6 procent jämfört med mars föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.
Dieselbilar uppgick till 52,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,6 procentenheter jämfört med mars föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,9 procent under mars 2015.
Knappt 66 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 33 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.
Av de nyregistrerade bilarna var 35 158 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 899 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 636 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 17 421 fordon.
Nyregistreringarna av lastbilar ökade under mars med 9,7 procent. Husvagnar, släpvagnar snöskotrar och traktorer ökade under mars 2016 jämfört med samma månad föregående år. Resterande fordonslag minskade i mars 2016 jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M04
Nya bilar ökade med 10 procent

Under april 2016 nyregistrerades 35 245 personbilar, en ökning med
10 procent jämfört med april föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 54,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 3,4 procentenheter jämfört med april föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,0 procent under april 2015.

Drygt 62 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 27 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 33 999 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 246 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 325 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 920 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under april med 12,8 procent. Husbilar och husvagnar ökade med 25,7 respektive 7,7 procent under april 2016 jämfört med samma månad föregående år. Bland personbilarna så ökar både elhybrider och ladd hybrider med över 100 procent jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M05
Nya bilar ökade med 16,8 procent

Under maj 2016 nyregistrerades 36 610 personbilar, en ökning med
16,8 procent jämfört med maj föregående år. Uppgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då maj 2016 har två arbetsdagar mer än motsvarande månad 2015. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 51,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,5 procentenheter jämfört med maj föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,3 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,9 procent under maj 2015.

Knappt 62 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 27 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 35 098 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 512 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 891 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 17 719 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under maj med 14,0 procent. Husbilar, släpvagnar, husvagnar, traktorer, motorcyklar och mopeder klass 1 ökade under maj 2016 jämfört med samma månad föregående år. Bland personbilarna så ökar ladd hybrider med över 100 procent jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M06
Nya bilar ökade med 11,1 procent

Under juni 2016 nyregistrerades 38 237 personbilar, en ökning med
11,1 procent jämfört med juni föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 52,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med
4,8 procentenheter jämfört med juni föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,2 procent under juni 2015.

Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 36 868 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 369 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 602 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 19 635 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under juni med 16,2 procent. Husbilar, husvagnar, släpvagnar, bussar, traktorer, motorcyklar och mopeder klass 1 ökade under juni 2016 jämfört med samma månad föregående år. För femte månaden i rad ökar laddhybrider med över 100 procent jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M07
Nya bilar minskade med 2,3 procent

Under juli 2016 nyregistrerades 25 650 personbilar, en minskning med
2,3 procent jämfört med juli föregående år. Nedgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då juli 2016 har två arbetsdagar färre än motsvarande månad 2015. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med
4,9 procentenheter jämfört med juli föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,8 procent under juli 2015.

57 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 26 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 24 482 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 168 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 399 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 10 251 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under juli med 22,3 procent. Även husbilar, husvagnar, släpvagnar, bussar, traktorer och mopeder klass 1 ökade under juli 2016 jämfört med samma månad föregående år. Laddhybrider fortsätter att öka. I juli ökade laddhybriderna med över 200 procent jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M08
Nya bilar ökning med 3,6 procent

Under augusti 2016 nyregistrerades 28 811 personbilar, en ökning med
3,6 procent jämfört med augusti föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 47,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med
7,3 procentenheter jämfört med augusti föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,2 procent under augusti 2015.

Knappt 60 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 27 784 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 027 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 693 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 9 118 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under augusti med 49,9 procent.
Alla fordonslag förutom terränghjulingar ökade under augusti 2016 jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M09
Nya bilar ökning med 8,1 procent

Under september 2016 nyregistrerades 33 570 personbilar, en ökning med
8,1 procent jämfört med september föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 48,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,5 procentenheter jämfört med september föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 10,9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,9 procent under september 2015.

Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 33 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 32 598 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 972 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 458 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 112 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under september med 11,2 procent.
Alla fordonslag förutom terränghjulingar, snöskotrar och husvagnar ökade under september 2016 jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M10
Nya bilar ökning med 1,6 procent

Under oktober 2016 nyregistrerades 33 198 personbilar, en ökning med
1,6 procent jämfört med oktober föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 51,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,6 procentenheter jämfört med oktober föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,3 procent under oktober 2015.

Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 32 436 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 762 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 620 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 13 578 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under oktober med 5,1 procent.
Av personbilarna står laddhybrider och elhybrider för de kraftigaste ökningarna och traktorer och husbilar är de två fordonslag som har ökat mest denna månad jämfört med månanden föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M11
Nya bilar ökning med 0,1 procent Under november 2016 nyregistrerades 32 396 personbilar, en ökning med 0,1 procent jämfört med november föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Dieselbilar uppgick till 50,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 7,2 procentenheter jämfört med november föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,0 procent under november 2015. Drygt 61 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent. Av de nyregistrerade bilarna var 31 810 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 586 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 21 944 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 10 452 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar ökade under november med 13 procent. Av personbilarna står laddhybrider och elhybrider för de kraftigaste ökningarna. Traktorer och MC är de två fordonslag som har ökat mest denna månad jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M12
Nya bilar ökning med 10,4 procent

Under december 2016 nyregistrerades 37 851 personbilar, en ökning med
10,4 procent jämfört med december föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 51,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,3 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,2 procent under december 2015.

Knappt 68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 37 354 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 497 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 708 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 20 143 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med 17 procent. Den kraftiga ökningen av nyregistrerade MC beror på de skärpta kraven för avgasutsläpp från och med 1 januari 2017, då en motorcykel måste uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk. Motorcyklar med lägre avgasklass är därför tvungna att tas i bruk (nyregistreras) för första gången innan årsskiftet 2016/2017.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M01
Nya bilar ökning med 7,4 procent

Under januari 2017 nyregistrerades 24 039 personbilar, en ökning med
7,4 procent jämfört med januari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 53,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med
2,5 procentenheter jämfört med januari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 11,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,4 procent under januari 2016.

Knappt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 23 552 av årsmodeller från 2015–2017 och 487 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 327 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 712 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under januari med 25 procent.
Snöskotrar och moped klass 1 har en ökning på 50 respektive 55 procent jämfört med samma månad föregående år. Endast terränghjulingar och MC minskade sin nyregistrering under januari 2017 jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M02
Nya bilar ökning med 1,7 procent

Under februari 2017 nyregistrerades 28 484 personbilar, en ökning med
1,7 procent jämfört med februari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 53,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med
1,9 procentenheter jämfört med februari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 10,1 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,6 procent under februari 2016.

Drygt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 27 934 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 550 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 502 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 9 982 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under februari med 7,3 procent jämfört med samma månad föregående år, det är den första minskningen sedan januari 2015. Däremot har den totala nyregistreringen av lastbilar hittills i år ökat med 6 procent jämfört med föregående år.
Traktorer och mopeder klass 1 ökade, alla andra fordonslag minskade sin nyregistrering jämfört med samma månad föregående år..
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M03
Nya bilar ökade i mars med 9,5 procent

Under mars månad 2017 nyregistrerades 39 476 personbilar, en ökning med 9,5 procent jämfört med mars månad föregående år. Uppgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då mars 2017 har två arbetsdagar mer än motsvarande månad 2016. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med
1,4 procentenheter jämfört med mars föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 9,7 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,4 procent under mars 2016.

Knappt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 33 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 38 646 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 830 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 23 972 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 504 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under mars med 21,3 procent jämfört med samma månad föregående år. MC, snöskotrar och terränghjulingar minskade sina nyregistreringar, övriga fordonslag ökade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M04
Nya bilar minskade i april med 9,7 procent Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då april detta år hade tre färre registreringsdagar än april 2016. Detta beror på att påsken år 2017 inföll i april och föregående år i mars. Nybilsregistreringen under 2017 har under de första fyra månader ökat med 1,8 procent jämfört med samma period föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Dieselbilar uppgick till 52 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,2 procentenheter jämfört med april föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,5 procent under april 2016. Drygt 62 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för 27 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent. Av de nyregistrerade bilarna var 30 865 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 976 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 735 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 14 106 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar minskade under april med 11,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Även denna minskning kan förklaras av kalendereffekten. Endast snöskotrar och mopeder klass 1 ökade sina nyregistreringar.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M05
Nya bilar ökade med 1,5 procent i maj

Under maj månad 2017 nyregistrerades 37 151 personbilar, en ökning med 1,5 procent jämfört med maj månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med
1,5 procentenheter jämfört med maj föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,3 procent under maj 2016.

Knappt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 26 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 35 854 av årsmodeller från 2015–2017 och 1 297 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 21 654 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 497 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under maj med 11,3 procent jämfört med samma månad föregående år. För bussar, mc och terränghjulingar minskade nyregistreringarna i maj, medans resterande fordonsslag ökade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M06
Nya bilar ökade med 4,3 procent i juni

Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,7 procent av nyregistreringarna, en minskning med
2,2 procentenheter jämfört med juni föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,4 procent under juni 2016.

Knappt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 38 630 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 1 251 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 361 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 20 520 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under juni med 20 procent jämfört med samma månad föregående år. För bussar, terränghjulingar, mc och husvagnar minskade nyregistreringarna i juni, medans resterande fordonsslag ökade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M07
Nya bilar ökade med 2 procent i juli Under juli månad 2017 nyregistrerades 26 164 personbilar, en ökning med 2 procent jämfört med juli månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Dieselbilar uppgick till 47,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,9 procentenheter jämfört med juli föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 10,1 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,6 procent under juli 2016. Av de nyregistrerade bilarna var 25 110 av årsmodeller från 2015–2017 och 1 054 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 102 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 11 062 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar minskade med 4,6 procent jämfört med samma månad föregående år. För terränghjulingar, snöskotrar, mc och husvagnar minskade nyregistreringarna i juli, medan resterande fordonsslag ökade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M08
Nya bilar ökade med 8,9 procent i augusti

Under augusti månad 2017 nyregistrerades 31 373 personbilar, en ökning med 8,9 procent jämfört med augusti månad föregående år.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon

Dieselbilar uppgick till 46,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med
1 procentenhet jämfört med augusti föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,7 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,8 procent under augusti 2016.

Knappt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 30 400 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 973 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 26 881 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 492 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade med 13,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Mopeder klass 1 har ökat nyregistreringarna hittills i år med 16 procent jämfört med föregående år, det är de 4-hjuliga mopederna som står för den största procentuella ökningen av Mopeder klass 1.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M09
Nya bilar minskade med 3,1 procent i september

Under september månad 2017 nyregistrerades 32 543 personbilar, en minskning med 3,1 procent jämfört med september månad föregående år.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 47,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med
1,4 procentenheter jämfört med september föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,9 procent under september 2016.

Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent

Av de nyregistrerade bilarna var 31 716 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 827 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 24 033 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 8 510 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade med 1,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Även mopeder klass 1, traktorer och husbilar ökade nyregistreringarna jämfört med samma månad föregående år. Resterande fordonsslag minskade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M10
Nya bilar ökade med 0,1 procent i oktober Under oktober månad 2017 nyregistrerades 33 226 personbilar, en ökning med 0,1 procent jämfört med oktober månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Dieselbilar uppgick till 45,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,7 procentenheter jämfört med oktober föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,2 procent under oktober 2016. Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent Av de nyregistrerade bilarna var 32 528 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 698 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 709 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 517 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar ökade med 28,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt i år har nyregistreringen av lastbilar ökat med 6,4 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen gäller både lätta och tunga lastbilar. Nyregistreringen av lätta lastbilar (totalvikt upp till 3 500 kg) har hittills i år ökat med 6,8 procent, medan nyregistreringar av tunga lastbilar (totalvikt över 3 500 kg) har ökat med 3,9 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M11
Nya bilar ökade med 2,5 procent i november

Under november månad 2017 nyregistrerades 33 193 personbilar, en ökning med 2,5 procent jämfört med november månad föregående år.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 42,9 procent av nyregistreringarna, en minskning med
8 procentenheter jämfört med november föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,6 procent under november 2016.

Drygt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent

Av de nyregistrerade bilarna var 32 605 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 588 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 22 281 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 10 912 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar fortsätter att öka, denna månad med 12,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Den högsta ökningen under samma period stod mopeder klass 1 för med en ökning på 524 procent. Totalt har mopeder klass 1 ökat med 36,7 procent jämfört med samma period föregående år.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M12
Nya bilar minskade med 6,6 procent i december

Under december månad 2017 nyregistrerades 35 357 personbilar, en minskning med 6,6 procent jämfört med december månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då december 2017 hade två färre registreringsdagar än december 2016. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 44,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 7 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,5 procent under december 2016.

Knappt 74 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 34 908 av årsmodeller från 2015–2017 och 449 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 222 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 16 135 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar fortsätter att öka, denna månad med 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Den stora ökningen av nyregistrerade mopeder klass 1 kan delvis förklaras med de skärpta kraven för avgasutsläpp. Ökningen denna månad jämfört med samma period föregående år är över tusen procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M01
Nya bilar minskade med 0,9 procent i januari
Under januari månad 2018 nyregistrerades 23 815 personbilar, en minskning med 0,9 procent jämfört med januari månad föregående år.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.
Av de nyregistrerade bilarna var 23 339 av årsmodeller från 2016 – 2018 och 476 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 22 829 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 510 fordon.
Knappt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.
De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 459 under januari, vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med januari året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 863 en ökning med 3,2 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 596, en ökning med 12,0 procent jämfört med januari 2017.
Nyregistreringar januari 2018
Hittills i år har nyregistreringarna minskat med 0,9 % jämfört med samma period föregående år, men historiskt sett är januari 2018 den näst högsta januarimånaden genom tiderna.
Dieselbilar uppgår till 41,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med
12,7 procentenheter jämfört med föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 14,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 11,4 procent under samma period 2017.
Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 4 640 och miljöbilsandelen till 19,5 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 17,9 procent. Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M02
Nya bilar minskade med 2,3 procent i februari

Under februari månad 2018 nyregistrerades 27 815 personbilar, en minskning med 2,3 procent jämfört med februari månad föregående år. Trots det är februari 2018 historiskt sett den tredje högsta februarimånaden genom tiderna. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 27 391 av årsmodeller från 2016 – 2018 och 424 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 20 582 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 233 fordon.

Knappt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 357 under februari, vilket är en minskning med 5,2 procent jämfört med februari året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 840, en minskning med 7,1 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 517, en ökning med 11,7 procent jämfört med februari 2017.

Nyregistreringar januari – februari 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år.
Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 21 931, en minskning med 21,9 procent jämfört med samma period föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,8 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 9 428 och miljöbilsandelen till 18,3 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 17,8 procent. Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M03
Nya bilar minskade med 3,8 procent i mars

Under mars månad 2018 nyregistrerades 37 957 personbilar, en minskning med 3,8 procent jämfört med mars månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då mars detta år hade två färre registreringsdagar än mars 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 37 367 av årsmodeller från 2016 – 2018 och 590 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 22 752 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 205 fordon.

Knappt 71 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 35 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 6 354 under mars, vilket är en minskning med 3,5 procent jämfört med mars året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 5 676, en minskning med 2,0 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 678, en minskning med 14,5 procent jämfört med mars 2017.

Nyregistreringar januari – mars 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 37 469, en minskning med 22,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 13,6 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 10,3 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 16 602 och miljöbilsandelen till 18,5 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 17,6 procent.
Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M04
Nya bilar ökade med 11,8 procent i april

Under april månad 2018 nyregistrerades 35 601 personbilar, en ökning med 11,8 procent jämfört med april månad föregående år. Uppgången kan förklaras med kalendereffekten, då april detta år hade två fler registreringsdagar än april 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 34 537 av årsmodeller från 2016 – 2018 och 1 064 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 23 094 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 11 443 fordon.

63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för 25 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5 684 under april, vilket är en ökning med 13,7 procent jämfört med april året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 984, en ökning med 13,8 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 700, en ökning med 12,4 procent jämfört med april 2017.

Nyregistreringar januari – april 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 51 271, en minskning med 20,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 13,3 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 9,9 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 22 556 och miljöbilsandelen till 18,0 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 17,1 procent.
Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M05
Nya bilar ökade med 6,2 procent i maj

Under maj månad 2018 nyregistrerades 39 446 personbilar, en ökning med 6,2 procent jämfört med maj månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 38 190 av årsmodeller från 2016 – 2018 och 1 256 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 28 095 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 11 351 fordon.

63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 27 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 7 471 under maj, vilket är en ökning med 27,5 procent jämfört med maj året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 6 749, en ökning med 32,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 722, en minskning med 4,4 procent jämfört med maj 2017.

Nyregistreringar januari – maj 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 66 259, en minskning med 20,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 12,9 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 9,7 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 28 481 och miljöbilsandelen till 17,3 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 16,6 procent.
Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M06
Mer än 5 miljoner personbilar i trafik i Sverige Under juni månad 2018 nyregistrerades 67 553 personbilar, en ökning med 69,4 procent jämfört med juni månad föregående år. Den stora ökningen beror huvudsakligen på det nya bonus malus-systemet som innebär förändrande fordonsskatteregler från 1 juli 2018. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Av de nyregistrerade bilarna var 66 441 av årsmodeller från 2016–2018 och 1 112 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 439 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 41 002 fordon. Ökningen innebär även att det nu är mer än 5 miljoner personbilar i trafik. 76 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 44 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 17 658 under juni, vilket är en ökning med 169,0 procent jämfört med juni året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 16 997, en ökning med 189,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 661, en minskning med 4,2 procent jämfört med juni 2017. Nyregistreringar januari – juni 2018 Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 95 560, en minskning med 7,7 procent jämfört med samma period föregående år. Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 11,7 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 9,5 procent under samma period 2017. Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 36 966 och miljöbilsandelen till 15,9 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 16,2 procent. Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Kontakt
Annika Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 68 25
Fax: +46
e-post: annika.johansson@scb.se
Tina Svahn, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 66 26
Fax: +46
e-post: tina.svahn@scb.se
Senast uppdaterad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
2018-07-03
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
2018-07-03
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Flöde
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2018-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001AD