Nyregistrering av bilar, Månad 2013M12 - 2020M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

månad Markera minst ett värde

Totalt 79 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Under juni månad 2018 nyregistrerades 67 553 personbilar, en ökning med 69,4 procent jämfört med juni månad föregående år. Den stora ökningen beror huvudsakligen på det nya Bonus malus-systemet som innebär förändrande fordonsskatteregler från 1 juli 2018.

Under juli månad 2018 nyregistrerades 13 798 personbilar, en minskning med 47,3 procent jämfört med juli månad föregående år. Den stora minskningen är en konsekvens av ett rekordhögt antal nyregistreringar i juni som i sin tur huvudsakligen beror på det nya Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 juli 2018.

Statistiknyheter, Fordonsstatistik.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-07-02
Kontakt
Per Arvidsson, SCB
+46 010-479 62 86
per.arvidsson@scb.se

Tina Svahn, SCB
+46 010-479 66 26
tina.svahn@scb.se

Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Flöde
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-07-08
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001AD