Personbilar i trafik efter län och kommun samt ägande. År 2002 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 315 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Korrigering 2017-03-01: Uppgifter för ägarkategori ´Totalt´ för år 2016 har korrigerats.
Korrigering 2018-03-12 Data för 2017 har korrigerats.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Personbilar i trafik:
antal
Kontakt
Annika Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 68 25
Fax: +46
e-post: annika.johansson@scb.se
Per Arvidsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 62 86
Fax: +46
e-post: per.arvidsson@scb.se
Senast uppdaterad
Personbilar i trafik:
2018-03-12
Datatyp
Personbilar i trafik:
Kalenderkorrigerad
Personbilar i trafik:
Nej
Säsongsrensad
Personbilar i trafik:
Nej
Skapad datum
2018-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001AB