Fordon i trafik efter län och kommun samt fordonsslag. År 2002 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 315 Valda

Sök

fordonsslag Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

fordonsslag
lätt lastbil
Avser lastbil med en totalvikt mindre eller lika med 3 500 kg.
tung lastbil
Avser lastbil med en totalvikt större än 3 500 kg.
dragfordon
Detta är en därav-post och ingår i lätt- och tung lastbil.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Fordon i trafik:
antal
Kontakt
Annika Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 68 25
Fax: +46
e-post: annika.johansson@scb.se
Anette Myhr, Trafikanalys
Telefon: +46 010-414 42 17
Fax: +46
e-post: anette.myhr@trafa.se
Senast uppdaterad
Fordon i trafik:
2018-02-15
Referenstid
Fordon i trafik:
Beståndsstat avser den sista resp månad och inreg avser inreg under hela månaden
Datatyp
Fordon i trafik:
Kalenderkorrigerad
Fordon i trafik:
Nej
Säsongsrensad
Fordon i trafik:
Nej
Skapad datum
2018-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001AC