Statistikdatabasen
Fordon i trafik efter län och kommun samt fordonsslag. År 2002 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 315 Valda

Sök

fordonsslag Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

fordonsslag
lätt lastbil
Avser lastbil med en totalvikt mindre eller lika med 3 500 kg.
tung lastbil
Avser lastbil med en totalvikt större än 3 500 kg.
dragfordon
Detta är en därav-post och ingår i lätt- och tung lastbil.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-18
Kontakt
Annika Johansson, SCB
+46 010-479 68 25
annika.johansson@scb.se

Anette Myhr, Trafikanalys
+46 010-414 42 17
anette.myhr@trafa.se

Enhet
Fordon i trafik:
antal
Referenstid
Fordon i trafik:
Beståndsstat avser den sista resp månad och inreg avser inreg under hela månaden
Datatyp
Fordon i trafik:
Kalenderkorrigerad
Fordon i trafik:
Nej
Säsongsrensad
Fordon i trafik:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001AC