Biståndshushåll och utgivet ekonomiskt bistånd (socialbidrag) efter region, hushållstyp och född i Sverige/utrikes (samt flyktingar). År 1998 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hushållstyp

Totalt 2 Valda

Sök

född i Sverige/utrikes Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter om introduktionsersättning saknas 2007 för Hällefors och är på läns- och riksnivå skattade med 2006 års uppgifter.
Uppgifter saknas för följande år och kommuner; 1998 för Höör, Lessebo och Varberg, 1999 för Jokkmokk, Kiruna och Överkalix samt 2000 för Härjedalen.
Uppgifter avseende 2004 saknas för Munkfors, Norberg och Ludvika och är på läns- och riksnivå skattade med 2003 års uppgifter.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Biståndshushåll
Ett bidragshushåll består av alla personer som har ett gemensamt hushåll. Barn över 18 år i en familj kan bilda eget bidragshushåll om det är ensamt socialbidragstagare i ett större hushåll.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-06-20
Kontakt
Cecilia Berglund, SCB
+46 010-479 40 56
cecilia.berglund@scb.se

Bo Thydén, SCB
+46 010-479 47 37
bo.thyden@scb.se

Enhet
Biståndshushåll:
antal
Ekonomiskt bistånd, tkr:
tkr
Datatyp
Biståndshushåll:
Flöde
Ekonomiskt bistånd, tkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Biståndshushåll:
Nej
Ekonomiskt bistånd, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Biståndshushåll:
Nej
Ekonomiskt bistånd, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Socialstyrelsen (SoS)
Matris
SO0203B3