Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning exkl. moms, 2015=100, efter kostnadsslag (Eurostat). Kvartal 1990K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 117 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Reviderade indextal avseende total faktorprisindex och arbetslön. Gäller för kvartal 1 2006.
kostnadsslag
total faktorprisindex
Index för arbetslöner och total faktorprisindex kvartal 4 2009 har reviderats
total faktorprisindex
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
material
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
arbetslön
Index för arbetslöner och total faktorprisindex kvartal 4 2009 har reviderats
kvartal
2012K2
Korrigering 2013-02-15. Posten Totalt faktorprisindex samt posten material har korrigerats.
2012K3
Korrigering 2013-02-15. Posten Totalt faktorprisindex samt posten material har korrigerats.
2017K3
Definitiva siffror publicerades 2017-12-15.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-05-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning exkl. moms, 2015=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning exkl. moms, 2015=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning exkl. moms, 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning exkl. moms, 2015=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning exkl. moms, 2015=100:
2015
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0502I1