Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning och moms, 2015=100, efter kostnadsslag. Månad 2015M01 - 2019M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kostnadsslag

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 57 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
2015
Skapad datum
2019-10-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000020J