Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, efter hustyp och kostnadsslag. Månad 2015M01 - 2019M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100:
2015
Skapad datum
2019-11-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000PD