Statistikdatabasen
Byggnadsprisindex för bostäder (BPI), inkl mervärdesskatt efter hustyp och indexslag. Kvartal 1968K1 - 2018K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

indexslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 204 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ny indexmodell med nya variabler fr.o.m. år 2006.
Statistiken är reviderad för år 2006.
indexslag
Anbudspriser = Genomsnittlig prisutveckling per kvadratmeter, rensad från kvalitet.
Pågåendepriser = Genomsnittlig prisutveckling för pågående produktion för projekt i olika faser, rensad från kvalitet.
hustyp
flerbostadshus
På grund av att antalet objekt är så få är beräkningen av index för flerbostadshus för åren 1994-2003 behäftad med stor osäkerhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-21
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Byggnadsprisindex för bostäder (BPI), inkl mervärdesskatt, 1968=100:
index
Datatyp
Byggnadsprisindex för bostäder (BPI), inkl mervärdesskatt, 1968=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Byggnadsprisindex för bostäder (BPI), inkl mervärdesskatt, 1968=100:
Nej
Säsongsrensad
Byggnadsprisindex för bostäder (BPI), inkl mervärdesskatt, 1968=100:
Nej
Bastid
Byggnadsprisindex för bostäder (BPI), inkl mervärdesskatt, 1968=100:
1968
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0501A2