Framskrivna prisnivåindex (PNI) för hushållens faktiska individuella konsumtion efter land/landgrupper (uppdateras ej). År 2004 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

land/landgrupper Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-11-15
Kontakt
Maria Bäckström, SCB
+46 010-479 45 35
maria.backstrom@scb.se

Marcus Sundgren Rydlöv, SCB
+46 010-479 44 86
marcus.sundgrenrydlov@scb.se

Enhet
Prisnivåindex:
index
Referenstid
Prisnivåindex:
År
Datatyp
Prisnivåindex:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Prisnivåindex:
Nej
Säsongsrensad
Prisnivåindex:
Nej
Skapad datum
2020-02-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0401AA