Statistikdatabasen
Viktandelar för olika index (PPI) efter produktgrupp SPIN 2015. År 2015 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

produktgrupp SPIN 2015 Markera minst ett värde

Totalt 332 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Viktandelar för hemmaprisindex i procent:
index
Viktandelar för exportprisindex i procent:
index
Viktandelar för importprisindex i procent:
index
Viktandelar för producentprisindex i procent:
index
Viktandelar för prisindex för inhemsk tillgång i procent:
index
Datatyp
Viktandelar för hemmaprisindex i procent:
Medel
Viktandelar för exportprisindex i procent:
Medel
Viktandelar för importprisindex i procent:
Medel
Viktandelar för producentprisindex i procent:
Medel
Viktandelar för prisindex för inhemsk tillgång i procent:
Medel
Pristyp
Viktandelar för hemmaprisindex i procent:
Löpande Priser
Viktandelar för exportprisindex i procent:
Löpande Priser
Viktandelar för importprisindex i procent:
Löpande Priser
Viktandelar för producentprisindex i procent:
Löpande Priser
Viktandelar för prisindex för inhemsk tillgång i procent:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Viktandelar för hemmaprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för exportprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för importprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för producentprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för prisindex för inhemsk tillgång i procent:
Nej
Säsongsrensad
Viktandelar för hemmaprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för exportprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för importprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för producentprisindex i procent:
Nej
Viktandelar för prisindex för inhemsk tillgång i procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003XJ