Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) efter produktgrupp SPIN 2015. År 1990 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2015 Markera minst ett värde

Totalt 421 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

produktgrupp SPIN 2015
35.3FB Fjärrvärme flerbostadshus
Korrigerat tal för 2019 (2020-03-06)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-06
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 2015=100:
index
Datatyp
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 2015=100:
Medel
Pristyp
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 2015=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 2015=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001I9