Producentprisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp SPIN 2015. Kvartal 1995K1 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2015 Markera minst ett värde

Totalt 126 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 101 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-08
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Tjänsteprisindex:
index
Datatyp
Tjänsteprisindex:
Medel
Pristyp
Tjänsteprisindex:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Tjänsteprisindex:
Nej
Säsongsrensad
Tjänsteprisindex:
Nej
Bastid
Tjänsteprisindex:
2015
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001J2