Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) efter produktgrupp SPIN 2015. Månad 1990M01 - 2020M04
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2015 Markera minst ett värde

Totalt 421 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 364 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Prisindex för inhemsktillgång (ITPI), 2015=100:
index
Datatyp
Prisindex för inhemsktillgång (ITPI), 2015=100:
Medel
Pristyp
Prisindex för inhemsktillgång (ITPI), 2015=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Prisindex för inhemsktillgång (ITPI), 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Prisindex för inhemsktillgång (ITPI), 2015=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001I2