Hemmamarknadsprisindex (HMPI) efter produktgrupp SPIN 2015. Månad 1990M01 - 2020M04
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2015 Markera minst ett värde

Totalt 390 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 364 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2015=100:
index
Datatyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2015=100:
Medel
Pristyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2015=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2015=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001I3