Producentprisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp SPIN 2002. År 1995 - 2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

produktgrupp SPIN 2002
61.1 transport över hav, kustsjöfart.
Omfattar ej persontransporter. TPI för Sjötransport av gods beräknas från och med första kvartalet 2008 enligt en ny metod. Detta görs med hjälp av uppgifter från institutioner med god kännedom om branschen. SCB tackar Gothenburg Chartering, Ivar Lundh & Co, Sjöfartens Analys Institut, Stockholm Chartering och Sveriges Redareförening.
63.11 godshantering
2006=100
63.12 varulagring och magasinering
2006=100
70.2A-D uthyrning av egna lokaler
TPI för lokalhyror beräknades årsvis fram till indextal avseende 2009. I samband med publiceringen av andra kvartalet 2010 redovisas definitiva indextal för 2009. Under 2010 pågår ett arbete för att beräkna index kvartalsvis.
70.2A-D uthyrning av egna lokaler
Under perioden 2010-02-12 - 2010-05-27 har felaktigt indextal för 2009 angetts.
70.2A uthyrning av egna lokaler, kontor
TPI för lokalhyror beräknades årsvis fram till indextal avseende 2009. I samband med publiceringen av andra kvartalet 2010 redovisas definitiva indextal för 2009. Under 2010 pågår ett arbete för att beräkna index kvartalsvis.
70.2A uthyrning av egna lokaler, kontor
Under perioden 2010-02-12 - 2010-05-27 har felaktigt indextal för 2009 angetts.
70.2B uthyrning av egna lokaler, butiker m m
TPI för lokalhyror beräknades årsvis fram till indextal avseende 2009. I samband med publiceringen av andra kvartalet 2010 redovisas definitiva indextal för 2009. Under 2010 pågår ett arbete för att beräkna index kvartalsvis.
70.2B uthyrning av egna lokaler, butiker m m
Under perioden 2010-02-12 - 2010-05-27 har felaktigt indextal för 2009 angetts.
70.2C uthyrning av egna industrilokaler
TPI för lokalhyror beräknades årsvis fram till indextal avseende 2009. I samband med publiceringen av andra kvartalet 2010 redovisas definitiva indextal för 2009. Under 2010 pågår ett arbete för att beräkna index kvartalsvis.
70.2C uthyrning av egna industrilokaler
Under perioden 2010-02-12 - 2010-05-27 har felaktigt indextal för 2009 angetts.
70.2D uthyrning av egna lokaler, annan lokaltyp
TPI för lokalhyror beräknades årsvis fram till indextal avseende 2009. I samband med publiceringen av andra kvartalet 2010 redovisas definitiva indextal för 2009. Under 2010 pågår ett arbete för att beräkna index kvartalsvis.
70.2D uthyrning av egna lokaler, annan lokaltyp
Under perioden 2010-02-12 - 2010-05-27 har felaktigt indextal för 2009 angetts.
70.3 fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
2006=100
70.31 fastighetsförmedling
2006=100
70.32 fastighetsförvaltning på uppdrag
2006=100
72.210 utgivning av programvarupaket
Avser utgivning av egen programvara.
72.220 datakonsulttjänster
Tidigare benämnd generell programvara.
72.5 underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
Avser i huvudsak endast databehandlingsutrustning.
74.502 uthyrning av personal
2006=100
produktgrupp SPIN 2002
70.2A-D uthyrning av egna lokaler
Avser lokaler för näringsverksamhet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-05-31
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Tjänsteprisindex:
index
Datatyp
Tjänsteprisindex:
Medel
Pristyp
Tjänsteprisindex:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Tjänsteprisindex:
Nej
Säsongsrensad
Tjänsteprisindex:
Nej
Bastid
Tjänsteprisindex:
2005/2006
Skapad datum
2020-08-08
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000X2