Hemmamarknadsprisindex (HMPI) efter produktgrupp SPIN 2002. År 1990 - 2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 168 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publiceringen den 25 januari 2007 laddades databasen med felaktiga årsmedeltal för 2006. Den 16 maj 2007 har databasen laddats med de korrekta indextalen.
Producentprisindex för svensk marknad (hemmamarknadsprisindex (HMPI), mäter prisutvecklingen för av svenska företag producerade varor vid försäljning i Sverige.
produktgrupp SPIN 2002
C-E produkter från utvinning och tillverkning samt el, gas, värme o vatten
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
ERVE energirelaterade varor inkl el, gas, värme o vatten
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
E el, gas, värme och vatten
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
40 el, gas, ånga och hetvatten
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
40.3 ång- o hetvattenförsörjning, is- o kylvattenförsörjning
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-25
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1990=100:
index
Datatyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1990=100:
Medel
Pristyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1990=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1990=100:
Nej
Säsongsrensad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1990=100:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301A5